ORW Lone Survivor 2023

Az EAT kis létszámban, de nagy lelkesedéssel vett részt az EASE által szervezett ORW Lone
Survivor játékon. 3 fős tűzcsoportunkat az oldalparancsnokság
további 4 fővel toldotta meg, és a játék idejére a Charlie rajnevet és hívójelet kaptuk meg. A
nap elején a fő menetoszlop előtti felderítési és útbiztosítási feladatokat kaptuk meg, majd a
fő erővel közösen leküzdöttük az időközben felfedezett ellenséges erőket. Ezen akció során
sikerült „nyelvet” fognunk, akit átvizsgálás után átadtunk a parancsnoknak kihallgatásra. A
raj ekkor visszaindult a bázisra lőszert készletezni. Sajnos ezen a ponton a raj egyik tagja
taposóaknára lépett, így végül két súlyos sérülttel tértünk vissza a bázisra. A sérültek
ellátása, valamint a készletek feltöltése után a parancsnokság új feladattal látott el minket. A
pálya legmagasabb pontjára kellett kiszállítanunk a „papagáj” fedőnevű rádió átjátszó
berendezést. Ez egy navigációs hiba miatt a vártnál nehezebben és lassabban lett teljesítve.
Ezen kívül az eszköz beüzemelése is technikai problémákba ütközött, csak többszöri
próbálkozásra sikerült megfelelő működésre bírni.

Rajunkat ezután egy út védelmére rendelték át. A kijelölt helyre érkezve csatlakoztunk más
rajokhoz, és hosszabb várakozásra rendezkedtünk be. Az ellenfél viszont viszonylag hamar,
helyzeti előnnyel és létszámfölényből érkezett, aknavető tűzzel megtámogatva.
Meglehetősen véres harc alakult ki, melynek végén mindkét fél nagy veszteségekkel volt
kénytelen távozni. Rajunk is visszatért a bázisra, hogy ellássuk sérültjeinket, feltöltsük
készleteinket és felkészüljünk az éjszakára.

Az éjszakai játékrészen először ellenséges eszközök keresését kaptuk feladatnak, de a kijelölt
szektorban azokat nem találtuk, így a közelben lévő baráti egységek támogatására indultunk.
Ennek során heves, mozgó tűzharcba kerültünk az ellenféllel. Az ellenség menetoszlopban
haladt, mi pedig őket követtük, minden lehetőségnél tüzet nyitva rájuk. Egy emberünknek
fáradtságos munkával sikerült az ellenség sorai közé férkőznie, és ott nagy pusztítást
okoznia. Sajnos a létszámfőlény és az ellenfél technikai felkészültsége leküzdhetetlennek
bizonyult, így rajunk kénytelen volt sérültekkel visszatérni a bázisra. Az éjszakai rész az
amerikai bázis ellen intézett tálib aknavető tűzzel és támadással zárult.

Köszönjük a szervezést az EASE-nek, valamint a közös rajbéli munkát Kotesznek és Vajáknak,
valamint a Dark Horse tűzpárnak!